Aðlögun
Áður en barn byrjar í leikskólanum er foreldrum boðið á kynningarfund þar sem starf leikskólans er kynnt. Foreldrar koma einnig í stutt viðtal við deildarstjóra áður en barn byrjar. Barnið þarf að fá góðan tíma til að kynnast leikskólanum og starfsfólkinu. Góð aðlögun hefur mikla þýðingu varðandi áframhaldandi dvöl barnsins. Á þessu tímabili kynnast barn og foreldrar starfsfólki leikskólans og starfsemi hans. Þegar barn byrjar í leikskóla er nauðsynlegt að hafa í huga þær breytingar sem það hefur í för með sér fyrir barnið. Barnið þarf að aðlagast nýju umhverfi. Kynnast starfsfólki og börnum sem fyrir eru, læra að vera í hóp, hlíta reglum og fleira.

Vorið 2010 byrjaði leikskólinn með nýtt form á aðlögun sem nefnist þátttökuaðlögun og hefur hún gefist vel í þeim leikskólum sem hafa tekið hana upp.

Þátttökuaðlögun
Leikskólinn er samfélag þar sem fullorðnir og börn byggja upp þekkingu saman og staður námstækifæra. Barnið tekur virkan þátt í að móta umhverfi sitt og þekkingu, í þeim anda er þátttökuaðlögunin. Hún byggist á því að ekki er verið að venja barnið við að vera skilið eftir í leikskólanum, heldur er það að læra að vera í nýjum aðstæðum.

Þátttökuaðlögun byggir m.a. á þeirri trú að foreldrar yfirfæri eigin öryggiskennd og forvitni í þessum nýju aðstæðum á börnin sín. Með því að foreldrar séu þátttakendur frá fyrsta degi öðlist þeir öryggi um dagskipulagið og það nám og starf sem fram fer í leikskólanum. Þeir kynnast kennurum öðrum börnum, foreldrum og starfinu í leikskólanum.

Foreldrar eru með börnunum í þrjá daga:
Dagur 1. frá kl. 9.00 til 11.30.
Dagur 2. frá 9.00 til 15.00 og
Dagur 3. frá kl. 8.00 til 15.00.

Foreldrarnir eru inni á deild með börnum allan tímann (nema þegar þau sofa). Foreldrar sinna börnum sínum, skipta á þeim, gefa þeim að borða, leika með þeim og eru til staðar. Kennararnir eru virkir þátttakendur í aðlöguninni, þeir skipuleggja daginn og deila út verkefnum. Á fjórða degi koma börnin um morguninn og kveðja foreldrana fljótlega. Einstaka börn þurfa að hafa foreldra sína með sér í fjóra daga en reynslan sýnir að þau eru fá.

Allt starfsfólk er bundið þagnarskyldu.